Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych od dnia 25.05.2018r.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma FITWEB Bartosz Gadzimski z siedzibą w Częstochowie, ul. Wręczycka 58P, e-mail: kontakt@fitamina.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail kontakt@fitamina.pl (w temacie e-maila proszę podać “Dotyczy ochrony danych osobowych”
 3. Dane będą przetwarzane w szczególności:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) dotyczy prawnie uzasadnionego interesu FITWEB w celu marketingu produktów lub usług własnych, organizowania i przeprowadzania konkursów oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 1. Dane mogą być udostępniane dla biura rachunkowego w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
 2. Dane będą przechowywane przez okres:
 • obowiązywania umowy, a po jego upływie do posprzedażowej obsługi klienta;
 • wynikający z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych FITWEB na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. FITWEB oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 MAJA 2018r. (Dz.U. z 2018., poz. 1000) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
 6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w celu dopasowania odpowiedniego produktu do klienta.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Serwis korzysta z plików cookies m.in. w celach identyfikacyjnych, reklamowych, marketingowych, statystycznych oraz w celu dostosowywania do indywidualnych potrzeb jego użytkowników. Pliki Cookie mogą być stosowane również przez współpracujących z nami kontrahentów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w wykorzystywanym przez Ciebie programie (przeglądarce internetowej) lub konfiguracji usługi.

Korzystanie z Serwisu fitamina.pl bez zmiany warunków przechowywania lub dostępu do cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Fitamina.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez fitamina.pl oraz zasady wykorzystywania przez fitamina.pl plików typu cookie.

Korzystając z Serwisu, w szczególności zakładając konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i cookie. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności i Cookie a udzielonymi przez użytkownika Serwisu w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez fitamina.pl będą udzielone przez użytkowników w trakcie rejestracji zgody.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

Fitamina.pl zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w ich ramach usług wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisie. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to między innymi: adres e-mail. Niektóre dane osobowe są wymagane przy wystawieniu faktury za dokonany zakup produktów (imię i nazwisko, adres, ewentualnie NIP). Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

Niektóre podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisu np. podczas składanych reklamacji.

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji;
 • w przypadku wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez fitamina.pl lub podmioty działające na jego zlecenie, dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez Ciebie adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłanie newsletterów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisie.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z fitamina.pl (adres e-mail: kontakt@fitamina.pl). Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@fitamina.pl.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Fitamina.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. fitamina.pl prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez fitamina.pl danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych fitamina.pl.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z fitamina.pl (adres e-mail: kontakt@ebook.pl).

PLIKI COOKIE

Fitamina.pl stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer fitamina.pl z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki „cookies” nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisu, możesz wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie, zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.